Όραση για κοντά και μακριά μετά την Επέμβαση Καταρράκτη

Αυτό που μας ρωτούν πολλοί ασθενείς που επισκέπτονται το ιατρείο μας, πριν την επέμβαση καταρράκτη (συχνά και μετά) είναι «Θέλω να βλέπω και κοντά και μακριά. Να μπορώ να διαβάζω βιβλία και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και να βλέπω μακριά χωρίς γυαλιά. Μπορεί αυτό να γίνει;»

Η απάντηση σε γενικές γραμμές είναι θετική, με κάποιους όμως συμβιβασμούς…

Πρώτος τρόπος για όραση χωρίς γυαλιά, μακριά και κοντά, σε ασθενείς με καταρράκτη

Επέμβαση και στα δύο μάτια με τους συνήθεις φακούς! Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούνται μονοεστιακοί φακοί, δηλαδή οι παραδοσιακοί. Η επέμβαση και στους δύο οφθαλμούς κρίνεται ως απαραίτητη. Το κάθε μάτι, όμως, μπορεί να χειρουργηθεί με μεγάλη απόσταση χρονική από το άλλο. Μπορεί να απαιτείται χρόνος για να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση. Οι μονοεστιακοί φακοί προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα όρασης και είναι η πιο οικονομική λύση.

Δεύτερος τρόπος για όραση χωρίς γυαλιά, μακριά και κοντά, σε ασθενείς με καταρράκτη

Πολυεστιακοί φακοί και στα δύο μάτια. Η ποιότητα της όρασης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην είναι τέλεια. Ίσως η καλύτερη λύση από πλευράς αξιοπιστίας με μεγαλύτερη, όμως, δυσκολία προσαρμογής για τον ασθενή και κοστίζει παραπάνω από άλλες επιλογές. Απαιτείται επέμβαση και στα δύο μάτια και μάλιστα είτε συγχρόνως είτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τρίτος τρόπος για όραση χωρίς γυαλιά, μακριά και κοντά, σε ασθενείς με καταρράκτη

Συνδυασμός επεμβάσεων! Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής θα κάνει μία επέμβαση καταρράκτη και μετά από κάποιους μήνες θα προχωρήσει σε μία δεύτερη επέμβαση. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό από την πρώτη επέμβαση, μπορεί να διορθώσει την κατάσταση της όρασής του με αλλαγή των φακών με δεύτερη επέμβαση ή με επέμβαση laser αργότερα.

Share This