ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η πρώτη σας επίσκεψη

Για μια ολοκληρωμένη οφθαλμολογική αξιολόγηση απαιτείται 1 ώρα περίπου. Αν χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις, ο χρόνος αυτός παρατείνεται. Καλό είναι να συνοδεύεστε από συγγενικό ή γνωστό σας πρόσωπο,. Στην περίπτωση που το ραντεβού αφορά ανήλικο άτομο (κάτω από 18 ετών), η παρουσία ενός εκ των γονέων ή κηδεμόνα είναι απαραίτητη.

Ο τύπος της οφθαλμολογικής εξέτασης θα εξαρτηθεί από το πρόβλημα/πάθηση που αντιμετωπίζετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται χρήση κολλυρίου διαστολής. Η διαστολή του οφθαλμού είναι απαραίτητη προκειμένου να εξεταστεί ο αμφιβληστροειδής και το οπτικό νεύρο. Πραγματοποιείται επίσης έλεγχος πίεσης του ματιού και βυθοσκόπηση.

Επιπρόσθετες εξετάσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αν απαιτείται εξειδικευμένη διάγνωση για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως για καταρράκτη, γλαύκωμα, διαβήτη οφθαλμού και παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

Επικοινωνια

Θέλετε Συμβουλές και τη βοήθεια ειδικού;

Share This