Οδηγός θεραπείας για το Γλαύκωμα

Το Γλαύκωμα είναι μία συνήθης πάθηση του ματιού, η οποία οδηγεί στην απώλεια της όρασης. Οι συστηματικές οφθαλμολογικές εξετάσεις, η σωστή διάγνωση και αγωγή μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε το πρόβλημα. Για τη θεραπεία της νόσου χρησιμοποιουνται η συμβατική επέμβαση για τη θεραπεία του Γλαυκώματος, κολλύρια και διαφορετικοί τύποι επέμβασης με laser. Δεν είναι όμως όλες οι αγωγές κατάλληλες και αποτελεσματικές σε όλες τις περιπτώσεις. Όλες αποσκοπούν στο να ελαττώσουν την πίεση του ματιού και να προστατεύσουν το οπτικό νεύρο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πίεση στο εσωτερικό του ματιού πρέπει να είναι ελεγχόμενη προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση του Γλαυκώματος. Με το που αρχίσετε να έχετε κάποιο πρόβλημα με την όρασή σας ή εάν έχετε προδιάθεση για γλαύκωμα ( πχ συγγενή με γλαύκωμα, σάκχαρο, αγγειακές νοσους) , επισκεφθείτε την οφθαλμολογική μονάδα της περιοχής σας και κάντε τις ανάλογες οφθαλμολογικές εξετάσεις, που πλέον περιλάμβάνουν την εξέταση νευρικων ινών και γαγγλιακων κυττάρων. Θα πρέπει επίσης να ακολουθείτε την κατάλληλη προγραμματισμένη φαρμακευτική αγωγή σε καθημερινή βάση και δια βίου.

Θεραπεία με Laser

Η επέμβαση με Laser είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του γλαυκώματος. Η επέμβαση προτείνεται για να ελαττωθεί η πίεση του ματιού. Η πίεση παραμένει χαμηλή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το τύπος του γλαυκώματος και άλλα πιθανά προβλήματα υγείας του ασθενούς, εάν θα είναι αποτελεσματική ή όχι μακροχρόνια.

Οι τύποι επεμβάσεων για τη θεραπεία του Γλαυκώματος:

  • Τραμπεκουλοπλαστική
  • Ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις παρακαμψης
  • Επέμβαση καταρρακτη.
  • Περιφερική Ιριδεκτομή με Laser
  • Κυκλοφωτοπηξία
  • Ενδοσκοπική Κυκλοφωτοπηξία

Τα τελευταία χρόνια η επέμβαση του Καταρράκτη από μόνη της έδειξε ότι μειώνει την πίεση των ματιών αποτελεσματικά σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Share This