ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ

Εκφύλιση Ωχράς: Πάθηση Ματιού Η εκφύλιση της ωχράςείναι μία οφθαλμική πάθηση η οποία συνήθως εμφανίζεται σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Η ωχρά βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς και αποτελεί σημαντικό τμήμα του ματιού. Όταν ξεκινάει η εκφύλιση της ωχράς,ο...