ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ για ΩΧΡΑ

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, είναι μία πάθηση της ωχράς που οφείλεται στη γήρανση των κυττάρων, τα οποία εκφυλίζονται και καταστρέφονται. Η ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) μπορεί να εμφανιστεί ως δύο διαφορετικές οντότητες, ξηρή και υγρή, ανάλογα αν έχει συγκεντρωθεί ή όχι υγρό στην ωχρά. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διαχωρισμός γιατί η υγρή (ΗΕΩ) απαιτεί ειδική θεραπεία με ενέσεις ή και laser.

Η υγρή ΗΕΩ ονομάζεται υγρή γιατί έχει συσσωρευτεί υγρό μέσα και κάτω από τον αμφιβληστροειδή προκαλώντας οίδημα στην ωχρά και εμποδίζοντας τη σύνδεση ανάμεσα στα κύτταρα με αποτέλεσμα τη θολή όραση. Αυτό το υγρό προέρχεται από παθολογικά αγγεία που δημιουργεί ο οργανισμός σε μια προσπάθεια να σώσει τα κύτταρα της ωχράς. Αυτή η προσπάθεια, δυστυχώς, είναι το βασικότερο πρόβλημα στην υγρή ΗΕΩ, γιατί αυτά τα αγγεία δεν έχουν γερά τοιχώματα να κρατήσουν στο εσωτερικό τους το αίμα και τα υπόλοιπα συστατικά τους. Το αποτέλεσμα είναι η διαρροή υγρού ή αίματος στις γύρω περιοχές- στους φωτοϋποδοχείς και η πτώση της όρασης.

Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε θεραπεία για αυτά τα αγγεία. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε αυτά τα αγγεία με ενέσεις είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με laser. Σ’ έναν σημαντικό αριθμό ασθενών έχει βελτιωθεί η όρασή τους και σε έναν επιπλέον σημαντικό αριθμόν ασθενών έχει υπάρξει σταθεροποίηση της όρασής τους.
Ένα μειονέκτημα αυτών των ενέσεων είναι πως ενδέχεται να χρειάζεται να γίνονται πολύ συχνά ( κάθε μήνα) για μεγάλο χρονικό διάστημα ( μέχρι και χρόνια) με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι κίνδυνοι και το κόστος.

Οι ενέσεις μπορούν να συνδυαστούν με ειδικό laser, με άλλα φάρμακα ακόμη και με ειδικές επεμβάσεις. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι ο γιατρός κατέχει εις βάθος διάφορες θεραπευτικές μεθόδους.

Η στενή συνεργασία του ασθενούς με τον γιατρό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπισης της ωχράς. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών αφού κατανοήσουν τον σκοπό και την προοπτική της θεραπείας.

Συμβουλευτείτε μας για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια.

Επικοινωνία

Θέλετε Συμβουλές και τη βοήθεια ειδικού;

Share This