Η πρεσβυωπία και η αποτελεσματική αντιμετώπισή της

Η πρεσβυωπία και η αποτελεσματική αντιμετώπισή της

Πρακτικά πρεσβυωπία είναι αυτό που δε μπορείς να διαβάσεις από κοντά μεγαλώνοντας και τεντώνεις τα χέρια προκειμένου να έχεις καλύτερη όραση και ορατότητα (στην προκειμένη περίπτωση). Επιστημονικά είναι η δυσκολία που αποκτάει κανείς στην κοντινή όραση με την πάροδο...