Τρισδιάστατη προβολή και ποιότητα της όρασης

Τρισδιάστατη προβολή και ποιότητα της όρασης

Η ικανότητα να διακρίνουμε την τρίτη διάσταση, το λεγόμενο 3D, εξαρτάται από την αίσθηση του βάθους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλή συνεργασία των δύο ματιών. Για να δημιουργηθεί δηλαδή η ψευδαίσθηση 3D χρειαζόμαστε και τα δύο μάτια. Κάτι που γίνεται...