ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ; PREVENTED?

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ; PREVENTED?

Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι μία οφθαλμική διαταραχή απειλητική για την όραση. Αν εντοπιστεί έγκαιρα μπορεί να αποφευχθεί. Τη στιγμή που αισθάνεστε τα πρώτα συμπτώματα όπως μυγάκια και αστραπές ) επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο για σωστή βοήθεια. Αν...