Τι είναι ο διαβήτης του ματιού;

Diabetic eye disease can affect many parts of the eye, including the retina, macula, lens and the optic nerve.

Ο Διαβήτης του ματιού μπορεί να επηρεάσει πολλά μέρη του ματιού συμπεριλαμβανομένων, του αμφιβληστροειδούς, της ωχράς κηλίδας, των φακών και του οπτικού νεύρου.

Ο Διαβήτης του ματιού είναι μια ομάδα από οφθαλμικές παθήσεις που επηρεάζουν τα άτομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη.

Η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια επηρεάζει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία του φωτοευαίσθητου ιστού που λέγεται αμφιβληστροειδής και καλύπτει το πίσω μέρος του ματιού. Είναι η πιο συχνή αιτία απώλειας της όρασης ανάμεσα στα διαβητικά άτομα και μια από τις βασικές αιτίες απώλειας της όρασης και τύφλωσης στον ενεργό ενήλικο πληθυσμό.

Διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (DME). Ως συνέπεια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, το (DME) είναι ένα οίδημα που δημιουργείται σε μία περιοχή του αμφιβληστροειδούς που αποκαλείται ωχρά κηλίδα

Η Διαβήτης του ματιού περιλαμβάνει επίσης καταρράκτη και γλαύκωμα:

  • Ο Καταρράκτης είναι μία θόλωση των κρυσταλλοειδών φακών του ματιού. Οι ενήλικες που πάσχουν από διαβήτη έχουν 2-5 περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν καταρράκτη σε σχέση με τους μη διαβητικούς. Ο καταρράκτης τείνει επίσης να αναπτύσσεται νωρίτερα ( ηλικιακά) στους διαβητικούς.
  • Το Γλαύκωμα είναι ένα σύνολο ασθενειών οι οποίες καταστρέφουν το οπτικό νεύρο- μία δέσμη από εκατομμύρια ίνες οι οποίες συνδέουν το μάτι με τον εγκέφαλο. Κάποιοι τύποι γλαυκώματος συνδέονται με την ενδοφθάλμια υψηλή πίεση. Στους ενήλικες ο διαβήτης διπλασιάζει σχεδόν τον κίνδυνο γλαυκώματος.

Όλες οι μορφές του διαβήτη του ματιού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή απώλεια της όρασης και τύφλωση.

Details

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Συμβουλή: To Διαβητικό μάτι χρειάζεται εξειδικευση, προηγμένη απεικόνιση και παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βασικά σημεία να θυμάστε.

1) Ο διαβήτης του ματιού περιλαμβάνει ένα σύνολο από οφθαλμικές παθήσεις που επηρεάζουν τα άτομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη. Αυτές οι παθήσεις περιλαμβάνουν τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας ( DME), τον καταρράκτη και το γλαύκωμα.
2) Όλες οι μορφές του διαβήτη του ματιού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή απώλεια της όρασης έως και τύφλωση.
3) Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια περιλαμβάνει αλλαγές στα μικρά αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς τα οποία είτε αιμορραγούν είτε εκκρίνουν άλλα υγρά με αποτέλεσμα να μειώνεται η όραση.
4) Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η πιο συχνή αιτία απώλειας της όρασης στους διαβητικούς και βασική αιτία τύφλωσης στον ενεργό ενήλικο πληθυσμό.
5) Το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (DME) είναι αποτέλεσμα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας η οποία προκαλεί πρήξιμο στην περιοχή του αμφιβληστροειδούς που αποκαλείται ωχρά κηλίδα.
6) Ο έλεγχος του διαβήτη- παίρνοντας τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, παραμένοντας δραστήριοι σωματικά και τηρώντας μία υγιεινή δίαιτα- μπορεί να αποτρέψει η να καθυστερήσει την απώλεια της όρασης.
7) Επειδή η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια περνάει συχνά απαρατήρητη μέχρι να εμφανιστεί η απώλεια της όρασης, τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη θα πρέπει να κάνουν μία γενική οφθαλμολογική εξέταση μια φορά τον χρόνο.
8) Η έγκαιρη εντόπιση, έγκαιρη θεραπεία και η συνέπεια στις επαναληπτικές εξετάσεις στην περίπτωση του διαβήτη του ματιού, μπορούν να προστατεύσουν από την απώλεια της όρασης..
9) Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορες θεραπείες είτε κατά μόνας είτε σε συνδυασμό.

Share This