Ειδικές Εξετάσεις – Διαθλαστική

Στη PrimeonEye παρέχουμε τη καλύτερη σε εξατομικευμένο επίπεδο, ολοκληρωμένη οφθαλμική φροντίδα. Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία στις ολοκληρωμένες οφθαλμολογικές εξετάσεις μας οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν κρυφά, ασυμπτωματικά, απειλητικής φύσης οφθαλμικές διαταραχές στην όραση και ασθένειες που δεν εντοπίζονται με μια απλή απεικόνιση.

 

Ειδικές Εξετάσεις- Διαθλαστική (Κερατοειδής – Φακός – Γλαύκωμα)

  • Τοπογραφία κερατοειδούς
  • Αμπερομετρία
  • Ανάλυση Wavefront
  • Βιομετρία Φακού
  • Μικροσκοπική Εξέταση Κερατοειδούς και Ίριδος
  • Αξιολόγηση Γλαυκώματος
  • Προ εγχειρητική αξιολόγηση καταρράκτη και διαθλαστικών ανωμαλιών

Οπτική Βιομετρία (laser)

Υπολογισμός ενδοφακού για επέμβαση Καταρράκτη και Διαθλαστική Φακών

LENSTAR 900 Haag Streit

 

Το LENSTAR είναι αξιοσημείωτα ένα εύχρηστο και ολιστικό IOL πολύ-εργαλείο το οποίο δίνει εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις μήκους άξονα, βάθος θαλάμου και πάχος φακού με οπτική βιομετρία. Ταυτόχρονα, διαθέτει διπλή ζώνη με το μοναδικό χαρακτηριστικό αυτοκερατομετρίας που είναι ακριβής και ομοιόμορφα συνεπής. Το LENSTAR είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους χειρουργούς που στρέφονται προς δακτυλιοειδείς και άλλες premium IOLs όπου τα εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία

Ανάλυση προσθίου ημιμορίου Anterior

DRI OCT TRITON plus

Αξιολογεί:

  • τη δακρυική στιβαδα στη ξηροφθαλμία,
  • τον κερατοειδή, παχυμετρία, ανύψωση, επιθήλια επίστρωση κοκ.
  • το σύμπλεγμα ίριδος-φακού και γωνική ανάλυση για γλαύκωμα και άλλες ανωμαλίες

Εξέταση Οπτικού Πεδίου- Γλάυκωμα
(Occulus Centerfield)

Τοπογραφία Κερατοειδούς – Οφθαλμική Αμπερομετρία – Wavefront

 

Συσχετίζοντας οπτικά προβλήματα με την ανατομία του οφθαλμού

Ένας οφθαλμολογικός έλεγχος είναι μια σειρά από εξετάσεις που πραγματοποιεί ο γιατρός σας με σκοπό να αξιολογήσει τη δυνατότητα να εστιάσετε και αναγνωρίσετε αντικείμενα εντός του οπτικού πεδίου καθώς και άλλες εξετάσεις που έχουν άμεση σχέση με τα μάτια σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα ραντεβού και συμβουλές από τους ειδικούς.

Επικοινωνια

Θέλετε Συμβουλές και τη βοήθεια ειδικού;

Share This